Irene Skalia - dentist, Vasilis Psaras – driver rescuer, Vasilis Kitsakis - paediatrician, Stavroula Gritziou - midwife, Vasiliki Avrambou - nurse, Vasiliki Manthou - nurse, Olga Zacharopoulou- social worker, Katerina Georgara - psychologist, Isidoros Kaptanis - intercultural mediator (Arabic), Alexandra Skopelitou - health visitor, Fourough Taheri - intercultural mediator (Farsi), Athanasia Kantzouki - field coordinator.

The “dream team” of Schisto
Photo: Nikos Kokovlis