Στις 13 -14 και 20 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Κουτσόχερο, εμβολιαστικό πρόγραμμα για τα παιδιά που φιλοξενούνται στο κέντρο φιλοξενίας, από μέλη του PHILOS με την συμβολή της παιδιάτρου Αλεξάνδρας Τσαντούλη.