Ενημέρωση πληθυσμού στο κέντρο φιλοξενίας Σχιστού για την σύσταση τροφίμων, τον καύσωνα και την ψώρα, από τις Φάρα Ταχέρι, πολιτισμική διαμεσολαβήτρια, Όλγα Ζαχαροπούλου, κοινωνική λειτουργό, Βασιλική Μάνθου, νοσηλεύτρια.

Στιγμιότυπα από το κέντρο φιλοξενίας Σχιστού

Ενημέρωση στη δομή Ελευσίνας για το ίδιο θέμα από την πολιτισμική διαμεσολαβήτρια Φάρα Ταχέρι και την νοσηλεύτρια Βάλια Αβράμπου.

Στιγμιότυπα από το κέντρο φιλοξενίας Ελευσίνας