Στιγμιότυπα από επισκέψεις που πραγματοποίησε η κινητή μονάδα του  PHILOS στη δομή Ελευσίνας.

Η κινητή ομάδα στην Ελευσίνα