Στιγμιότυπο από την παρουσίαση "Εισαγωγή στερεών τροφών στη βρεφική ηλικία" στα φαρσί, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου στο χώρο ΜΒΑ του Σχιστού, από τη μαία Σταυρούλα Γκρίτζιου και την διαμεσολαβήτρια Paris Abbasi.