Σκηνές καθημερινότητας στο Σχιστό
Φωτογραφίες: Νίκος Κοκοβλής