Καθώς διακόπτεται σταδιακά από το στρατό η σίτιση στα κέντρα φιλοξενίας και οι φιλοξενούμενοι περνούν στο καθεστώς της cash – card, η ομάδα του PHILOS που δραστηριοποιείται κέντρο φιλοξενίας Διαβατών οργάνωσε ανοιχτή συζήτηση με τους φιλοξενούμενους, με θέμα τη διατροφή υπό τις νέες συνθήκες. Συζητήθηκε ο τρόπος παρασκευής των παραδοσιακών φαγητών τους, η κάλυψη των διατροφικών αναγκών των οικογενειών αλλά και αυτών που δεν έχουν οικογένεια.



Οικογενειακός προγραμματισμός και cash card