Στιγμιότυπα από εμβολιασμό που πραγματοποίησαν στελέχη του PHILOS στις 4 Μαΐου στο κέντρο φιλοξενίας Βόλου.

Εμβολιασμός στον Βόλο