Στιγμιότυπα από τη δράση – ενημέρωση της πυροσβεστικής στο κέντρο φιλοξενίας Κάτω Μηλιάς Πιερίας.