Μέλη του PHILOS συμμετείχαν στο "Εκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Θέματα Αναπηρίας & Χρονίων Παθήσεων" που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος "Σχεδιάζοντας μαζί: Ενδυναμώνοντας τους πρόσφυγες με αναπηρία" της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.). Πέραν του θεωρητικού σκέλους, στο σεμινάριο πραγματοποιήθηκαν προσομοίωση και βιωματικές ασκήσεις για τις περιπτώσεις της κινητικής αναπηρίας και της τύφλωσης.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο σε θέματα Αναπηρίας και Χρονίων Παθήσεων - συμμετοχή από μέλη του PHILOS