Η Παναγιώτα Χατζηβασιλείου, στέλεχος του προγράμματος PHILOS, επικουρεί στη λειτουργία του δημόσιου νηπιαγωγείου που στεγάζεται εντός του κέντρου φιλοξενίας Λαγκαδικίων και συνδράμει στο έργο της νηπιαγωγού για την ασφαλή και δημιουργική απασχόληση των νηπίων.

Η συνεργασία με την συντονίστρια εκπαίδευσης προσφύγων στο κέντρο φιλοξενίας Λαγκαδικίων ξεκίνησε στις 12 Μαΐου και θα συνεχιστεί σε καθημερινή βάση μέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους. Στο νηπιαγωγείο έχουν ήδη εγγραφεί δώδεκα μαθητές συριακής καταγωγής, ηλικίας πέντε και έξι ετών.Το δημόσιο νηπιαγωγείο στα Λαγκαδίκια