Οι μαιευτές της ομάδας του PHILOS παρακολουθούν τις εγκυμονούσες του κέντρου φιλοξενίας. Μαιευτική εξέταση (ακρόαση παλμών, ζωτικά σημεία κ.α). Λήψη ιστορικού. Λήψη αίματος από νεογνό για εργαστηριακές εξετάσεις.


ΜΑΛΛΙΩΡΑ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ PHILOS ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 3η ΥΠΕ


Δράση των μαιευτών του PHILOS στην Αλεξάνδρεια