Για τους κινδύνους που ελλοχεύουν, ακόμη και μέσα στα κέντρα φιλοξενίας, και τους τρόπους προστασίας των παιδιών τους, ενημέρωσαν τους γονείς στο κέντρο της Βέροιας τα στελέχη του PHILOS σε συνεργασία με την ΜΚΟ PRAKSIS.

 

Οι φωτογραφίες είναι από την συνεργάτιδα PHILOS Κυριακή Σπυροπούλου.Ενημέρωση γονέων από PHILOS και PRAKSIS