Μαζικός εμβολιασμός από την ομάδα του PHILOS στο ΚΥΤ της Λέρου 27-29 Νοεμβρίου 2018.

Άτομα που συμμετέχουν στον εμβολιασμό στη Λέρο:

  1. παιδίατρος ΚΕΕΛΠΝΟ, Αναστασία Ζησουλη.
  2. νοσηλεύτρια ΚΕΕΛΠΝΟ, σύντονιστρια υγειονομικών υπηρεσιών Αικατερίνη Τσεκου.
  3. Αθανασία Καντζουκη σύντονιστρια πεδίου 2η ΥΠΕ πρόγραμμα PHILOS.
  4. Παναγιώτη Μαλλικοπουλος νοσηλευτής KYT Λέρου πρόγραμμα PHILOS.
  5. Μαρία Παυλίδη κοινωνική λειτουργός ΚYT Λέρου πρόγραμμα PHILOS.
PHILOS, Λέρος, Νοέμβριος 2018