Μαρούσι, 15-12-2017, Αρ. Πρωτ. 4756

Προκήρυξη θέσεων για τo Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο "Ολοκληρωμένη Επείγουσα Παρέμβαση Υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS", της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, 17:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: Τρίτη, 2/1/2018 και ώρα 15:00