Παρακάτω μπορείτε να βρείτε παρουσιάσεις σχετικά με την πρόσβαση των προσφύγων / μεταναστών σε δημόσιες και Κοινωνικές Υπηρεσίες στην Αττική: