Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο, τη φόρμα ιστορικού και κλινικής εξέτασης και το ερωτηματολόγιο για την έμφυλη βία.