Παρακάτω θα βρείτε έντυπα του προγράμματος σχετικά με την ιατρική διαχείριση προσφύγων / μεταναστών σε απεργία πείνας.