Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τη φόρμα καταγραφής για την αξιολόγηση των κέντρων φιλοξενίας προσφύγων / μεταναστών και τις οδηγίες για τους δείκτες αξιολόγησης λειτουργίας ιατρείων στα κέντρα.