Επέκταση του PHILOS σε Αν. Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Από το καλοκαίρι του 2017, το PHILOS έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες του σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος) και των Δωδεκανήσων (Κως, Ρόδος, Λέρος, Κάλυμνος), ύστερα από την συμφωνία για την παράταση και επέκταση του. Το πρόγραμμα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2018.

 

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη δράση προβλέπεται η άμεση ενίσχυση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είτε των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ) προσφύγων στις περιοχές όπου ήδη λειτουργούν είτε και των δομών του εθνικού συστήματος υγείας (πρωτοβάθμιες υγειονομικές μονάδες, νοσοκομεία και κέντρα άμεσης βοήθειας) των εν λόγω νησιών.

  

Λόγω της πολυπλοκότητας του συγκεκριμένου υποέργου, στα διακόσια και πλέον άτομα που έχουν προσληφθεί, περιλαμβάνεται πλήθος ειδικοτήτων όπως: ιατροί, μαίες, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές, τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, οδηγοί/διασώστες, κ.α.

 

Από τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τις περιοχές που δραστηριοποιείται το PHILOS προκύπτει ότι το ανθρώπινο δυναμικό που θα απασχοληθεί, θα ωφελήσει τόσο τους δικαιούχους του προγράμματος όσο και το δημόσιο σύστημα υγείας και τις δομές επιδημιολογικής επιτήρησης των εν λόγω νησιών.

 

Καθώς οι συγκεκριμένες περιοχές αποτελούν σημεία πρώτης υποδοχής προσφύγων, εφαρμόζεται για πρώτη φορά στα κέντρα πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων/μεταναστών το ιατρικό πρωτόκολλο για την ευαλωτότητα που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος PHILOS. Το πρωτόκολλο για την ευαλωτότητα εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, την παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων (trafficking), την έμφυλη βία, καθώς και την αναγνώριση, κλινική διαχείριση και αντιμετώπιση θυμάτων βασανιστηρίων και μελών ευπαθών ομάδων.