Ενίσχυση των δομών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση επιχειρείται η αποφόρτιση τόσο των Υγειονομικών Περιφερειών όσο και του ΕΚΑΒ, προκειμένου αυτά να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον καίριο και ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο τους.

 

Οι πρόσφυγες / μετανάστες που παραμένουν στη χώρα και φιλοξενούνται στις δομές που έχουν οργανωθεί σε διάφορα σημεία ανά την επικράτεια, δημιουργεί σαφέστατα ένα επιπρόσθετο φορτίο στην καθημερινή λειτουργία των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (νοσοκομεία ΕΣΥ και δομές του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας ), καθώς  και στη λειτουργία του ΕΚΑΒ.

  

Όπως έχει παρατηρηθεί, με βάση την εμπειρία των τελευταίων μηνών, ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού των προσφύγων / μεταναστών από τις δομές φιλοξενίας  καθημερινά διακομίζεται σε δευτεροβάθμια ή/και τριτοβάθμια νοσοκομεία προκειμένου να αντιμετωπίζονται τόσο τα οξέα (επείγοντα) όσο και τα χρόνια προβλήματα υγείας.

 

Ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού που φιλοξενείται στις δομές είναι παιδιά, τα οποία εκτός των άλλων επιβάλλεται να  τυγχάνουν ειδικής και επιστημονικά άρτιας μεταχείρισης σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη  επιβεβαίωσης της ανηλικότητας.

  

Ο προσδιορισμός της ηλικίας συνδέεται στενά με τον τρόπο αντιμετώπισης αίτησης ασύλου καθώς και τον τύπο υποστήριξης που θα λάβει το άτομο από τη χώρα υποδοχής. Επίσης, οι ιατροί θα πρέπει να ξέρουν την ηλικία του πρόσφυγα ώστε να αποφασίσουν το είδος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που θα του παράσχουν, καθώς και το εάν θα αναφερθούν στις Ιατρικές Υπηρεσίες Ενηλίκων ή Παιδιών.

 

Παράλληλα, θα συλλέγει δεδομένα δημογραφικά ώστε να αποτυπωθούν οι εκπαιδευτικές και οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες των ανηλίκων προσφύγων/μεταναστών, ενώ όταν διαπιστώνονται  παράπλευρες πληροφορίες, θα παραπέμπονται σε ψυχολόγους και κοινωνιολόγους της δομής όπου φιλοξενούνται.

 

Επιπρόσθετα, το ΕΚΑΒ θα ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό, ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιεί τις διακομιδές προσφύγων και μεταναστών από τις δομές φιλοξενίας προς τις δομές του συστήματος υγείας.