Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στα Κέντρα Φιλοξενίας

Η συγκεκριμένη δράση προβλέπει την οριζόντια υγειονομική κάλυψη και ψυχοκοινωνική στήριξη του συνόλου των προσφύγων / μεταναστών που βρίσκονται στα κέντρα φιλοξενίας της ηπειρωτικής Ελλάδας μέσω της δημιουργίας ομάδων υγείας αποτελούμενη κάθε μια από Ιατρό, Νοσηλευτή, Μαία, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό και Διαπολιτισμικό Μεσολαβητή.

 

Το  Γενικό Συντονισμό έχει αναλάβει το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. το οποίο βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τους συντονιστές πεδίων, το σύνολο των δομών παροχής Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας (Μονάδες υγείας, Νοσοκομεία κλπ.) και είναι αρμόδιο για τη διευθέτηση προβλημάτων τα οποία μπορεί να προκύψουν στη λειτουργία των ιατρείων καθώς και στη διαχείριση συμβαμμάτων.

 

Το Κέντρο Επιχειρήσεων είναι υπεύθυνο όσον αφορά:

  • τις προδιαγραφές και την προμήθεια του απαραίτητου φαρμακευτικού εξοπλισμού καθώς και του λοιπού ξενοδοχειακού εξοπλισμού που θα πρέπει να διαθέτουν τα ιατρεία των Κ.Α.Μ.
  • την καθημερινή παραλαβή της ημερήσιας φόρμας χορηγούμενων  φαρμάκων καθώς και διαθεσιμότητας σκευασμάτων και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας των Κ.Α.Μ.
  • την καθημερινή επικοινωνία με τους συντονιστές πεδίων σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία των ιατρείων και το Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για οποιοδήποτε θέμα προκύψει και αφορά σε ζητήματα των αρμοδιοτήτων του.

Πρόταση του Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ) του ΚΕΕΛΠΝΟ. επίσης για την καλύτερη λειτουργία αποτελεί η ανάπτυξη συστημάτων χαρτογράφησης στο Κέντρο (GIS) που θα ενημερώνονται συνεχώς, παρέχοντας ξεκάθαρη πληροφόρηση.

 

Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας

 Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης,  η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας διεξήχθη από την ΕΣΔΥ σε συνεργασία με τους λοιπούς φορείς σε ζητήματα μεταδιδόμενων νοσημάτων, διαπολιτισμικής φροντίδας υγείας, διαπίστωσης ανηλικότητας (ΚΥΑ), ασυνόδευτων ανηλίκων, θύματα βίας κ.α.