Ενίσχυση της επιτήρησης στον πληθυσμό των προσφύγων και μεταναστών

Ο κύριος στόχος της δράσης είναι η βελτίωση των χαρακτηριστικών του συστήματος επιτήρησης στα κέντρα φιλοξενίας (χρόνος δήλωσης, εγκυρότητα, πληρότητα πληροφορίας, αποδοχή) και η διάχυση της πληροφορίας που προκύπτει από το σύστημα στους κατάλληλους φορείς για την άμεση λήψη μέτρων.

 

Παράλληλα, θα ενισχυθεί το επίπεδο απόκρισης σε συμβάντα με ενδιαφέρον για τη δημόσια υγεία καθώς προβλέπεται η δημιουργία:

 • Πρωτοκόλλων απόκρισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες στα κέντρα φιλοξενίας.
 • Διαδικασιών διαχείρισης για τη σύσταση ομάδας απόκρισης και για την οργάνωση της διερεύνησης σε περίπτωση επιδημιών εντός των κέντρων φιλοξενίας (διαφορετικά πιθανά σενάρια).

 

Ενίσχυση της εργαστηριακής διαγνωστικής δυνατότητας των νοσοκομείων της χώρας και των κέντρων αναφοράς

Η ακριβής διάγνωση είναι  απαραίτητη τόσο για κλινικούς όσο και για λόγους δημόσιας υγείας. Λαμβάνοντας υπόψη το αριθμό των κέντρων φιλοξενίας για πρόσφυγες και μετανάστες που υπάρχουν σε όλη την χώρα, στόχος είναι η αντιμετώπιση των μολυσματικών ασθενειών να γίνεται καταρχήν τοπικά (μέσα στα κέντρα φιλοξενίας) και όπου απαιτείται να γίνεται η ανάλογη παραπομπή στο πλησιέστερο κέντρο τριτοβάθμιας περίθαλψης ή  στο αντίστοιχο κέντρο αναφοράς.

 

Οι μετανάστες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην επικράτεια ανέρχονται σε 57.000 και είναι κατανεμημένοι στα 48 κέντρα φιλοξενίας που λειτουργούν αυτή τη χρονική περίοδο.Σύμφωνα με τα έως τώρα πρωτογενή στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. προκύπτει ότι οι πιο διαδεδομένες ασθένειες είναι τα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος και οι γαστρεντερίτιδες, ακολουθούμενα από την ψώρα.

 

Για τον Οργανισμό είναι πoλύ σημαντικό να είναι σε θέση να ανιχνεύσει και να διαγνώσει εγκαίρως κρούσματα τέτοιων ασθενειών προκειμένου να προτείνει τα κατάλληλα μέτρα αποτροπής της εξάπλωσης τους.

 

Ενίσχυση της ικανότητας διάγνωσης των κέντρων αναφοράς

Το πλαίσιο για τα κέντρα αναφοράς στην Ελλάδα στην παρούσα χρονική στιγμή βρίσκεται υπό αναθεώρηση. Παρόλα αυτά τα εξειδικευμένα εργαστήρια που ήδη λειτουργούν χρήζουν περαιτέρω ενίσχυσης. Παραδείγματα ελέγχων που μπορούν να διενεργήσουν τα υπάρχοντα κέντρα αναφοράς περιλαμβάνουν: Τυποποίηση του  μηνιγγιτιδόκοκκου, PCR και γονοτύπηση της ελονοσίας, γονοτύπηση σαλμονέλας και σιγκέλας, καλλιέργειες ιών, κ.α.

 

Επιπρόσθετα, η ικανότητα διάγνωσης και διενέργειας ελέγχων για σπάνια παθογόνα και τοξίνες είναι περιορισμένη στην Ελλάδα όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Παραδείγματα ελέγχων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: την ανίχνευση για την diphtheria toxin και την botulism toxin στον άνθρωπο και σε δείγματα από το περιβάλλον, την καλλιέργεια αριθμού ιών του αιμορραγικού πυρετού και του ιού της λύσσας σε ανθρώπινα δείγματα.

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Philos το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. θα αναλάβει:

 • Να προμηθεύσει με αντιδραστήρια τα υπάρχοντα κέντρα αναφοράς.
 • Το συνολικό κόστος της συνεργασίας (μεταφορά βιολογικού υλικού, κόστος εργαστηριακών ελέγχων, κ.α.) με κέντρα αναφοράς άλλων ευρωπαϊκών χωρών για την ανίχνευση σπάνιων παθογόνων.

Καθώς ο πληθυσμός των μεταναστών και προσφύγων αναμένεται να παραμείνει στην Ελλάδα για σημαντικό χρονικό διάστημα, αναμένεται να ανακύψουν ζητήματα υγείας που σχετίζονται με τις παραπάνω ασθένειες, τα οποία θα απαιτούν επιπλέον διαγνωστικούς ελέγχους και ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Για αυτό τον λόγο αναμένεται η ενίσχυση με αντιδραστήρια:

 

 • του κέντρου αναφοράς του Τμήματος Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νοσημάτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας για την ανίχνευση τροπικών ασθενειών (ελονοσία, ταινία, σχιστόσωμα, κλπ). 
 • του εθνικού κέντρου αναφοράς για τα μυκοβακτήρια.
 • για την ανίχνευση ιών του αναπνευστικού συστήματος και της γρίπης.
 • για την ανίχνευση αρμποϊών.
 • των εργαστηρίων δημόσιας υγείας της Κεντρικής Θεσσαλίας για τον έλεγχο δειγμάτων που συνδέονται με επιδημίες.

 

Ενίσχυση της δυνατότητας οργάνωσης και διεξαγωγής δράσεων μαζικού εμβολιασμού

Ο κύριος στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού – στόχου να φτάσει στο επίπεδο εκείνο που θα αποτρέψει την εμφάνιση στη χώρα νοσημάτων που έχουν εκριζωθεί και επιδημικών νοσημάτων που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό. Ο απώτερος στόχος μας είναι τα παιδιά και οι έφηβοι να εμβολιαστούν πλήρως και να ακολουθούν από εδώ και πέρα το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού όπως και όλα τα άλλα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα.

 

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, το 38% του συνολικού προσφυγικού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση κινδύνου, τις συστάσεις της εθνικής επιτροπής εμβολιασμού (National Immunization Advisory Committee) και το διαθέσιμο αριθμό εμβολίων στην Ευρωπαϊκή αγορά, ο αριθμός των εμβολίων που χρειάζονται ανά πληθυσμιακή ομάδα, περιλαμβάνει τα:

 • Hexavalent εξαδύναμο  DTaP-IPV-Hib-HepB  για παιδιά κάτω των οκτώ ετών (εκτιμώμενη ποσότητα: 47.000 δόσεις).
 • Τετραδύναμο Tetravalent adult type Tdap-IPV  για παιδιά οκτώ έως 15 ετών (εκτιμώμενη ποσότητα: 34.000 δόσεις).

Επιπρόσθετα από τα παραπάνω εμβόλια που προορίζονται για άμεση εφαρμογή προκειμένου να αποτραπούν εξάρσεις νοσημάτων που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό (VPD’s) μεταξύ του προσφυγικού/μεταναστευτικού πληθυσμού, απαιτούνται μικρότερες ποσότητες άλλων εμβολίων για την προστασία από άλλα νοσήματα VPD όπως του Tetanus adult type (Td) που θα καλύψει περιπτώσεις τραυματισμών (εκτιμώμενη ποσότητα: 2.000 δόσεις).

 

Τέλος ένα αριθμός δόσεων για άλλες ασθένειες εγγυάται ότι θα καλύψει το σύνολο των προσφυγικού πληθυσμού, που αντιμετωπίζει υψηλότερο κίνδυνο λόγω της μεγαλύτερης έκθεσης του στην ύπαιθρο.

 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης προβλέπεται:

 

-           Η δημιουργία αρχείου καταγραφής των πραγματοποιούμενων εμβολιασμών -  καταγραφή πιθανών αρνήσεων εμβολιασμού (και λόγων).

 

-           Ο υπολογισμός δεικτών για τη δράση του εμβολιασμού (αριθμός εμβολιασμός ανά κέντρο, γεωγραφική περιφέρεια, στο σύνολο της χώρας).

 

-           Ο υπολογισμός δεικτών εμβολιαστικής κάλυψης ανά εμβόλιο, ανά ηλικιακή ομάδα, ανά φύλο, εθνικότητα.