Διοικητική και διαχειριστική εποπτεία του προγράμματος

Για την επιτυχή υλοποίηση μιας τόσο μεγάλης έκτασης πρωτοβουλίας όπως είναι το πρόγραμμα PHILOS, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. προχώρησε στην πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν προσληφθεί επαγγελματίες δημόσιας υγείας,  οικονομολόγοι, στατιστικολόγος, στελέχη διοικητικής υποστήριξης και δύο στελέχη τεχνικής και επικοινωνιακής υποστήριξης, αντίστοιχα. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση του προγράμματος με την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαικής Ένωσης, ενώ επιτυγχάνεται και η άμεση ανταπόκριση του υγειονομικού και νοσηλευτικού προσωπικού του προγράμματος στις ανάγκες των πληθυσμιακών ομάδων που απευθύνεται.