Στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα PHILOS φιλοδοξεί να δώσει λύσεις στην επείγουσα κατάσταση που δημιουργήθηκε σε διάφορες περιοχές της χώρας (Αττική, Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα), ύστερα από το κλείσιμο των συνόρων με την ΠΓΔΜ και τη συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων και μεταναστών να παραμείνει στη χώρα, διαβιώνοντας πλέον στις ανοιχτές δομές φιλοξενίας που δημιούργησε η ελληνική κυβέρνηση γι’ αυτό το σκοπό.

 

Η φιλοσοφία του προγράμματος προωθεί τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζει η Ε.Ε σχετικά με την πρόληψη της μετάδοσης ασθενειών και με σεβασμό στο ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία. Βασίζεται:

 

  1. στις ανάγκες των προσφύγων και μεταναστών που έχουν ήδη καταγραφεί από τις ελληνικές αρχές.
  2. στα στοιχεία που παρέχουν τα Υπουργεία Μεταναστευτικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας, ως υπεύθυνα για τη λειτουργία των χώρων φιλοξενίας προσφύγων που έχουν δημιουργηθεί στην επικράτεια.
  3. στους επιπλέον πόρους που χρειάζονται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), καθώς και στις αυξημένες ανάγκες που καταγράφονται στις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας.

 

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

 

  • Η περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικότητας του δημόσιου συστήματος υγείας και των δομών επιδημιολογικής επιτήρησης. 
  • Η διασφάλιση αποδεκτών συνθηκών υγιεινής για τα άτομα που διαβιούν εντός των ανοιχτών δομών φιλοξενίας. 
  • Η ισότιμη πρόσβαση του προσφυγικού πληθυσμού στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καθώς και η διασφάλιση της παροχής υψηλής στάθμης υγειονομικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών
  • Η υποστήριξη της αποτελεσματικής διαχείρισης μη μεταδοτικών νοσημάτων και υπηρεσιών ψυχικής υγείας συμπεριλαμβανομένων της αντιμετώπισης της χρήσης ουσιών και της αντιμετώπισης της έμφυλης βίας 
  • Η δημιουργία ενός ισχυρού Κέντρου Επιχειρήσεων, άμεσης απόκρισης σε κάθε πιθανό συμβάν δημόσιας υγείας, μέσω της ενδυνάμωσης του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 
  • Η περαιτέρω ενδυνάμωση των μηχανισμών επιδημιολογικής επιτήρησης στον τομέα της δημόσιας υγείας, μέσω της στελέχωσης κινητών ιατρικών μονάδων που προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέμεναν μέχρι πρότινος αναξιοποίητες εξαιτίας της έλλειψης σε ανθρώπινο δυναμικό. 
  • Η άμεση ενίσχυση με ιατρικό προσωπικό και ιατροφαρμακευτικό υλικό των δομών του εθνικού συστήματος υγείας (πρωτοβάθμιες υγειονομικές μονάδες, νοσοκομεία και κέντρα άμεσης βοήθειας) στις περιοχές όπου υπάρχουν κέντρα φιλοξενίας, καθώς και της κάλυψης του επιπλέον κόστους που θα προκύψει από την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών από τις υπάρχουσες δομές υγείας προς τους πρόσφυγες και μετανάστες.